Szeptember - 2014
H K S C P S V
01 02 03 04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
23
24
25
26
27 28
29 30  
péntek, 2014. szeptember 05.
11:00 - Meghívó Soós Anita PhD védésére
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Soós Anita "Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira" című ...
kedd, 2014. szeptember 09.
11:00 - Meghívó Szilvássy Blanka PhD-védésére 20140909 11:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Szilvássy Blanka "Élelmi növények polifenol készletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel" ...
15:00 - Meghívó Polgár László PhD-védésére 20140909 15:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Polgár László "Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálata élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS t...
szerda, 2014. szeptember 10.
00:00 - Ismét indul Sörfőző mester képzés
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara 2014. őszén ismét meghirdeti a "Sörfőző mester" szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot. Jelentkezési hatá...
péntek, 2014. szeptember 12.
10:00 - Meghívó Deák Edit PhD dolgozatának munkahelyi vitájára
Az Alkalmazott Kémia Tanszék könyvtárában 2014. szeptember 12-én, 10 órakor kerül sor Deák Edit PhD dolgozatának házi védésére, melynek címe "Adalékolási eljárással végrehajtott LC...
szerda, 2014. szeptember 24.
14:00 - Meghívó Hudák Ildikó nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hudák Ildikó "Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro...
péntek, 2014. szeptember 26.
16:00 - Kutatók Éjszakája 2014
Az Élelmiszertudományi Kar oktatói, kutatói és laboratóriumai sok szeretettel várják az érdeklődőket 2014. szeptember 26-án (péntek) a Kutatók Éjszakája 2014 bemutatókon.

Főoldali hírösszefoglaló

Elektronikus tárgybefogadási kérelem

Tisztelt Hallgatók!

A tárgybefogadási kérelem a 2014/15/1 félévtől elektronikus úton történik a levelező tagozaton.

A kérvényt a Neptunon keresztül kell leadni, az Ügyintézés – Kérvények – Kreditbefogadási kérvény útvonalon érhető el.

A kreditátvitel szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 8.§, valamint a kreditátviteli eljárás rendjéről szóló szabályzat tartalmazza.

Kérelem díja: egyszeri 4100 Ft, a befogadni kívánt tárgyak számától függetlenül. A díjat a tanulmányi osztály írja ki.

Leadási határidő: 2014. szeptember 26. (péntek)

A kérvény kitöltésekor, ha több tárgy alapján szeretne elfogadtatni egy tárgyat, akkor a teljesített tárgynév, illetve a teljesített tárgykód mezőkbe vesszővel elválasztva gépelje be a teljesített tárgyak neveit, és kódjait. Kérjük, különösen ügyeljen az elfogadtatni kívánt tárgy nevének és kódjának helyes kitöltésére, amennyiben nem helyesen kerül kitöltésre a mező, a kérelme formai okból elutasításra kerül.

A levelező tagozat aktív tárgyainak listája, tárgykódokkal

Amennyiben a kérelemmel több, mint 10 tárgyat kíván befogadtatni, úgy adjon le új kérelmet. Egy félév során a levelező tagozaton bármely félév tárgyait befogadtathatja. Több mint 10 befogadtatni kívánt tárgy esetén is csak egyszer kerül kiírásra a tárgybefogadás díja.

A kérelemhez minden olyan esetben kötelező melléklet csatolása, amennyiben a hallgató a tárgyait nem a Budapesti Corvinus Egyetemről hozza. Ellenkező esetben formai okból elutasításra kerül.

A melléklet formai követelményei:

 • A mellékletet jpeg és pdf formátumban van lehetősége csatolni.
 • A több oldalas dokumentumokat egy file-ként kell csatolni.
 • A mellékletként csatolt dokumentumokat egyértelműen kell elnevezni.

A kérelemhez becsatolt melléklet eredeti példányát 15 munkanapon belül személyesen, vagy postai úton be kell mutatnia a tanulmányi előadójának, a kérvény azonosítójára hivatkozva, amennyiben ezt nem teszi meg, kérelme formai okból elutasításra kerül.

Csatolandó mellékletek: 

 • A teljesített tárgy hitelesített tematikája.
 • A teljesítés igazolása (leckekönyv, vagy hitelesített másolata).
 • Külföldön teljesített tárgy esetében a Learning Agreementet (mellékletekkel, kiegészítőkkel) is csatolni kell

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

 • A kreditátvitel szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 8.§, valamint a kreditátviteli eljárás rendjéről szóló szabályzat tartalmazza.
 • A kreditátvitel díjköteles: 4100 Ft / kérelem, melyet a gyűjtőszámlán keresztül kell rendezni.
 • Az operatív tantervben szereplő kötelező, vagy kötelezően választható tárgyat kizárólag a tantárgyfelelős által igazolt egyezőség esetén lehet elfogadtatni.  Két tantárgy akkor tekinthető egyezőnek, amennyiben a tárgyak ismeretanyagai közötti egyezés legalább 75%-os. Választható tárgyak keretének terhére beszámítandó tantárgyak esetében az egyezőséget vizsgálni kötelezően nem kell, de a hallgató kérheti egyezőség megállapítását is, amennyiben a máshol tanult tárgynak van a hallgató operatív tantervében megfeleltethető tárgy. Egyezőség megállapításáért a tárgyfelelős jogosult a hitelesített tantárgyi programok alapján.
 • A tantárgy annyi kreditértékkel ismerhető el, ahány kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgyhoz rendeltek. A megszerzett érdemjegy a tantárgy elismerésekor nem módosítható.  A tantárgyat befogadtatni korábban már lezárt félévre nem lehet. Ha a hallgató nem kéri egyezőség megállapítását és a tárgyat választható tárgyként kívánja befogadtatni, akkor a Bizottság annak tartalma alapján 3 kreditre értékelheti.
 • Más intézményben teljesített tárgy csak abban az esetben ismerhető el, ha az Egyetemen első alkalommal vette fel azt a hallgató. A más intézményből / karról befogadott tárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél megszerzéséhez szükséges összes kredit 1/3-át. BA/BSc alapképzésben, illetve MA/MSc mesterképzésben a szabadon választható tantárgyak maximális kreditszámát az operatív tantervek tartalmazzák.
 • Ha külföldi részképzésben vesz részt a hallgató és a tárgyfelelős oktató a kiutazás előtt a „Learning Agreement” –et aláírásával már igazolta külföldön teljesített tárgy és hallgató operatív tantervében szereplő tárgy egyezőségéről a hallgatónak az eljárás során arról nem kell újra támogató aláírást szereznie, elegendő a kérvényhez a „Learning Agreement” másolatát csatolnia.
 • Szakmai gyakorlat nem akkreditálható.
 • Felsőoktatási intézményekben alapszakon (mesterszakon) teljesített tárgyakat mesterképzésen (alapképzésen) elfogadtatni nem lehet.

 

Üdvözlettel,

Tanulmányi Osztály

2014/15. tanév őszi órarendje

Kedves Hallgatók! 

A 2014/2015. tanév őszi félévének órarendjét az alábbi linken tölthetik le:

Órarend

Dékáni utasítás

Dékáni utasítás a szakmai gyakorlat kreditarányos díjáról a 2014/15-ös tanévre: Letöltés

Nyelvi képzés negyedéves hallgatók számára

Kedves Hallgatók!
 
Az Idegen Nyelvi Oktató és Kutató Központ 24 órás térítésmentes, középfokú gazdasági szaknyelvi vizsgára felkészítő angol kurzust indít a 4. évfolyam hallgatóinak.  Részvételi szándékát kérjük az alábbi email címen szept. 8-ig jelezze: erzsebet.hajnal@uni-corvinus.hu  a következő információk megküldésével:
 
Név:
Szak:
Neptun kód:
Jelölje, hogy mely tervezett óra időpont(ok) felelnének meg Önnek.
Hétfő 17.30-19      Kedd 17.30-19       Péntek 15.30-17 
Esetleg ugyanezeken a napokon más kezdési időpont:
 
Az első óra időpontjáról a jelentkezőket emailben értesítjük. Kellő számú jelentkező esetén az első óra már a szeptember 8-i héten megtartásra kerül, ha szükséges a jelentkezést max. egy héttel meghosszabbítjuk. A szervezés elősegítése érdekében várjuk mielőbbi jelentkezését!
 
Üdvözlettel:
 
Dr. Dobos Ágota 

igazgató

Beiratkozási információk Gólyáknak!

A beiratkozással kapcsolatos tájékoztatók a Budapesti Corvinus Egyetem főoldalán és a Gólyáknak oldalon találhatóak meg.

Ügyfélfogadási idő változás

A tanulmányi osztály augusztus hónapban minden hétköznap 9.00 és 12.00 között tart nyitva.

A levelező tagozat 2014/2015 őszi féléves oktatási napjai minden szakon

Szeptember 12-13.

Szeptember 19-20.

Szeptember 26-27.

Október 3-4.

- negyedéves vizsgák -

November 7-8.

November 21-22.

November 28-29.

December 5-6.

Szakdolgozat leadásához szükséges mellékletek

A szakdolgozat formai követelménei és a leadáshoz szükséges mellékletek innen tölthető le

Diplomaosztó - 2014. március 21.

Kedves Hallgatók!

A diplomaosztóval kapcsolatos információkat megtalálhatják a Hallgatóknak/Diplomaosztó menüpont alatt.

Záróvizsgára és szakdolgozat-leadásra besoroló nyilatkozat 2013/14/2 félévben

Letölthető innen.

Teremváltozás GM 1. évfolyamosok kurzusaiban

Kedves GM 1. évfolyamos hallgatók!

Stocker Miklós és Balázs Gergely Vállalatgazdaságtan, valamint Kovács László Statisztika gyakorlatainak terme február 21-én módosult.

Tárgyfelvétellel kapcsolatos információk

Kedves Hallgatók! A 2013/14/2 féléves tárgyfelvétellel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre az Aktuális menüpontban találhatnak válaszokat.

Hétvégi ügyfélfogadási rend (2014.02.01.) változás!

Kedves Hallgatók!

2014.02.01-én, szombaton a tanulmányi osztály zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

2014. január 29. - 2013/2014 GM Szakszeminárium kapcsolatfelvétel

Kedves Hallgatók! 

Hallgatóknak/Szakirány, szakszeminárium menüpontba felkerültek a Kereskedelem és Marketing szakszeminárium-választás kapcsolatfelvételi információk.

2014. január 29. - Tavaszi félév órarendje

Kedves Hallgatók! 

A Hallgatóknak/Órarend menüpontba felkerült a tavaszi félév órarendje.

2014. január 29. - 2013/2014 GM Szakszeminárium kapcsolatfelvétel

Kedves Hallgatók! 

A Hallgatóknak/Szakirány, szakszeminárium menüpontba felkerültek a kapcsolatfelvételi információk.

2014. január 29. - KM Szakszeminárium eredmények 2013/2014

Kedves Hallgatók! 

Hallgatóknak/Szakirány, szakszeminárium menüpontba felkerültek az eredmények!

2014. január 24. - Angol szakmai közép kurzus

Kedves Hallgatók! Az Aktuális menüpontban olvashatnak az újonnan meghirdetett angol szakmai középszintű nyelvkurzusról.

2014. január 20. - GM Szakszeminárium eredmények 2013/2014

Kedves Hallgatók! 

Hallgatóknak/Szakirány, szakszeminárium menüpontba felkerültek az eredmények!

Utolsó frissítés: 2014.09.17.